Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Tarieven

Fysiotherapie/Manuele Therapie

Prijslijst Fysiotherapie 2018 Praktijk Vrouwenhoflaan

Deze prijslijst geldt voor patiënten met niet-gecontracteerde zorgverzekeraars en voor patiënten die onvoldoende verzekerd zijn

Verrichting Tarief
Zitting fysiotherapie €  31.00
Zitting Manuele Therapie €  41.50
Lange zitting voor patiënten met complexe/meervoudige zorgvragen €  44.00
intake en onderzoek na Screening €  37.75
Intake en onderzoek na verwijzing €  37.75
screening €  15.00
Toeslag aan huisbehandeling €  12.50
Toeslag behandeling in inrichting €   6.00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verwijzing) €  51.50
Niet nagekomen afspraak (altijd voor rekening van de patiënt) €  19.95
Telefonische zitting €  12,75
Verstrekte verband- en hulpmiddelen contant tegen actuele prijs
Eenvoudige, korte rapporten €  50.00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €  75.00

 

Bovenstaande prijslijst betreft de prijzen die aan de patiënten zelf worden berekend. Deze prijzen kunnen anders zijn dan de prijzen die contractueel aan een zorgverzekeraar worden berekend. U kan bijvoorbeeld zelf een rekening krijgen doordat uw polis niet toereikend is voor het aantal behandelingen dat is verricht, u heeft niet op tijd uw afspraak afgezegd of u bent niet verschenen op de afgesproken behandeltijd. Bent u het niet eens met een rekening, meldt dit dan op tijd.

ALLE PRIJZEN ZIJN CONFORM ONZE BETALINGSVOORWAARDEN