Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Tarieven

Fysiotherapie/Manuele Therapie

Prijslijst Fysiotherapie 2020 Fysio Vrouwenhoflaan

Deze prijslijst geldt voor patiënten met niet-gecontracteerde zorgverzekeraars en voor patiënten die onvoldoende verzekerd zijn

Verrichting Tarief
Zitting fysiotherapie €  32.00
Zitting Manuele Therapie €  42.50
Lange zitting voor patiënten met complexe/meervoudige zorgvragen €  44.00
intake en onderzoek na Screening €  43.70
Intake en onderzoek na verwijzing €  43.70
screening €  15.00
Toeslag aan huisbehandeling €  12.50
Toeslag behandeling in inrichting €   6.00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verwijzing) €  53.50
Niet nagekomen afspraak (altijd voor rekening van de patiënt) €  19.95
Telefonische zitting €  12,75
Verstrekte verband- en hulpmiddelen contant tegen actuele prijs
Eenvoudige, korte rapporten €  50.00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €  75.00

 

Bovenstaande prijslijst betreft de prijzen die aan de patiënten zelf worden berekend. Deze prijzen kunnen anders zijn dan de prijzen die contractueel aan een zorgverzekeraar worden berekend. U kan bijvoorbeeld zelf een rekening krijgen doordat uw polis niet toereikend is voor het aantal behandelingen dat is verricht, u heeft niet op tijd uw afspraak afgezegd of er is sprake van no show of wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar. Dat is voor 2020 Zorg en Zekerheid en ENO  .  U kunt ook gevraagd worden de behandeling contant te voldoen of te pinnen. Bent u het niet eens met een rekening, meldt dit dan op tijd.

ALLE PRIJZEN ZIJN CONFORM ONZE BETALINGSVOORWAARDEN