Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Mededelingen

 1. Wij werken met een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars. Het is een fysiotherapeutisch patiëntendossier wat alleen in een fysiotherapie-praktijk wordt gebruikt. Er is geen uitwisseling met andere praktijken tenzij u daarvoor toestemming geeft . Aan het begin van het jaar, en aan het begin van elke behandelserie zal in aanwezigheid van de patiënt dit dossier moeten worden ingevuld en tijdens een behandelserie moeten worden bijgehouden.Hierop worden wij gecontroleerd. Wij zullen er alles aan doen dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen.
 2. Ook vragen wij  naar een geldig e-mailadres. Hierop wordt u mogelijk een vragenlijst toegezonden door een onderzoeksbureau voor een patiënt tevredenheidsonderzoek. In de uitkomsten van dit onderzoek heeft de zorgverzekeraar inzage. De uitkomsten worden geheel geanonimiseerd ter beschikking gesteld.  Heeft u zelf geen internet, geef dan een e-mailadres op van familie- kennissen waarop u de vragen kan beantwoorden (optioneel), in enkel geval kan u schriftelijk een vragenlijst worden toegezonden, maar alleen als u dat wilt. U heeft ook het recht niet mee te willen doen aan het tevredenheidsonderzoek. dat zal worden opgeslagen in het EPD
 3. Alle aandoeningen die gediagnosticeerd zijn met reuma en reuma-achtigen (bv M. Bechterew, M. Scheuermann, Sjögren enz) en osteoporose (ook die met wervelfractuur) zijn door de politiek van de chronische lijst afgehaald. Deze aandoeningen vallen gewoon weer onder de aanvullende verzekering en niet meer onder de basisverzekering.
 4. Bij het starten van een nieuwe serie fysiotherapie met chronische indicatie zullen (op last van de politiek) de eerste 20 behandelingen komen te vallen onder de aanvullende verzekering.  Alle niet-chronische series starten in het nieuwe jaar opnieuw.  Niet chronische series zijn meestal maximaal een jaar geldig. In enkel geval kan u de niet gebruikte behandelingen meenemen naar het volgende jaar. Hierbij verwijzen we u naar uw polis voorwaarden. Chronische series lopen gewoon door de jaarwisseling heen en zijn op een paar uitzonderingen na ongelimiteerd. Vraag hiervoor bij uw fysiotherapeut.
 5. Indien blijkt dat de aanvullende verzekering niet toereikend is, moeten wij de behandelingen die niet vergoed worden de patiënt zelf in rekening brengen. Wij verwijzen hierbij naar onze betalingsvoorwaarden.
 6. Wij hebben voor 2021 wel weer een  contract kunnen afsluiten met de verzekeraars “zorg en zekerheid” en “eno”.
 7. Wij vinden het ook een plicht van de patiënt zelf zich voldoende te verzekeren. CONTROLEER ALTIJD OF DE AANVULLENDE VERZEKERING TOEREIKEND IS. KIJK UW POLIS NA om problemen achteraf te voorkomen. U kunt altijd een uitdraai krijgen van de verrichte behandelingen en de kosten. U kunt ook aan de fysiotherapeut vragen hoeveel behandelingen in uw aanvullende verzekering zijn afgesproken. Dit budget is voor ALLE paramedische behandelingen. Twee paramedische behandelingen op een dag worden  niet vergoed. Let daar op aub.
 8. Oefenen/trainen ten behoeve van conditie komt NIET in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
 9. Wij moeten (van de zorgverzekeraars) er naar streven ons behandeldoel met zo min mogelijk behandelingen te bereiken. Hierbij worden wij vergeleken met andere praktijken in de buurt.
 10. Bij vragen kunt u altijd bij ons terecht. We zullen ze naar vermogen proberen te beantwoorden
 11. Op het tevredenheidsonderzoek scoort onze praktijk altijd tussen 8 en 9. Er daar zijn we trots op.
 12. Onze praktijk voldoet elk jaar aan de privacy wetgeving AVG , U zal worden gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen waarin u zelf kan aangeven voor welke uitwisseling van gegevens u wel of geen toestemming  geeft . Briefwisseling tussen zorgverleners onderling gebeurt middels zorgmail en zorgdomein (speciale versleutelprogramma’s) . zie verder de privacy policy

Gijs Tjaberings  Ilona Hilarius Vera Jongejan Thijs Moll