Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Specialisaties

In Fysio Vrouwenhoflaan zijn onder Praktijk Tjaberings de volgende fysiotherapeuten werkzaam :

 

Gijs Tjaberings (BIG 29035198504) heeft  specialisaties fysiotherapie, manuele therapie, kinder- manuele therapie , Parkinson Net, claudicationet, viscerale therapie, cranio-sacraal therapie (alleen fysieke deel), MS zorg Nederland,  Fysiotherapie in de wijk , biofeedback i/o, beweegprogramma artrose. motivational interviewing,

Gijs Tjaberings  voltooide fysiotherapie in 1983, daarna  diverse opleidingen manuele therapie, pijncursussen, medische trainingstherapie,  viscerale therapie, medical taping,  cranio-sacraal therapie. Momenteel volgt hij een opleiding in orofasciale therapie (therapie van hoofd en kaak regio) . Tevens is hij geschoold in begeleiding van Parkinson patiënten,  claudicatio patiënten en MS patiënten,  participeert in de desbetreffende netwerken. Hij werkt sinds 1987 in de particuliere praktijk en werkt samen met veel andere disciplines (oa huisarts, neuroloog (mn parkinson) , pijnpoli’s, logopedie, ergotherapie, diëtist, buurtzorg, en gespecialiseerde fysiotherapeuten die een specialisatie hebben die niet op de Vrouwenhoflaan gegeven wordt (oa oedeem therapie, kinder fysiotherapie en dry needling, echografie). Ook volgt hij een nieuwe opleiding  waarin klachten in het bewegingsapparaat kunnen worden verklaard uit disfunctie  in zgn bewegingsketens.  Een bewegingsketen is een opeenvolgende rij van spieren, pezen en banden die door het lichaam lopen en door het lichaam worden gebruikt om tot een bepaalde handeling te komen of houding te kunnen handhaven . Een storing ergens in een keten kan er voor zorgen dat er ergens anders in het lichaam compensatie en overbelasting ontstaat. Belangrijk is aan te geven dat alle genoemde opleidingen gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten in de anatomie en fysiologie van het bewegingssysteem van de mens.  Ook is de opleiding  kindermanuele therapie afgerond. Het accent ligt hierbij op zuigelingen met een dwang houding en bewegingsbeperking . Aan de hand van orthopedische – en neurologische testen wordt gekeken waar de oorzaak van de dwang houding gelegen is . Vaak is deze te vinden in een dislocatie van een van de wervels. Het onderzoek en behandeling gaat volledig conform het protocol van de EWMM. Vaak is een vervolg behandeling van een kinder fysiotherapeut noodzakelijk.

Pijnproblematiek die langer dan 3 maanden aanwezig is, waar ook in het lichaam, blijft een voor hem uitdaging en drijfveer dit op diverse manieren te (be) studeren. Door de mens als een geheel  te zien kan er vaak een verband gelegd worden tussen  een pijnlijke plek of een bewegingsstoornis en de  bron van het probleem .Om deze zienswijze  te ondersteunen heeft hij  diverse methoden ter beschikking .  Elk  patiëntencontact zal  bestaan uit een  combinatie van  onderzoek  en  een op dat moment passende behandeling .  De  manuele therapie is dan ook een totaal behandeling  waarbij  de bewegingsfunctie van de gewrichten wordt geoptimaliseerd om hierdoor een zo goed mogelijke basis te krijgen voor bewegen en het doen van ondersteunende oefeningen, ook bij artrose.  Bij artrose kan een programma worden opgesteld waarin de artrose patiënt leert hoe om te gaan met het aangedane gewricht en hoe deze te trainen .  Dystrofie (CRPS), zenuwletsels,  hoofdpijn, chronische rugklachten, schouderklachten, liesklachten zijn voorbeelden van aandacht. Ook blijken veel rug- en nekklachten een uitingsvorm van stress te zijn. Bij biofeedback wordt een zogenaamd stress profiel bepaald. Aan de hand van metingen van ademhaling, hartfrequentie, huidtemperatuur, huidgeleiding en spierspanning is het mogelijk per patiënt te bepalen op welk item het lichaam de (mogelijk) aanwezige stress uit, en geeft dit ook aangrijpingspunten om doelgericht te gaan trainen voor stress reductie en verwerven van controle.  Soms is ook pijneducatie nodig waarbij uitleg gegeven wordt waarom pijn zo lang kan aanhouden,  Fascia zijn lichaamsvliezen die overal in het lichaam voorkomen en  steeds meer een aangrijpingspunt worden  voor behandeling. Medical taping, viscerale therapie, keten therapie en fisiocissione (losmaken van fascie met bepaalde gereedschappen) zijn voorbeelden van behandelvormen in deze.  Parkinson (en MS patiënten ) worden getest en geoefend om handelingen die niet goed meer gaan te verbeteren door het aanreiken van bepaalde cognitieve hulpmiddelen. Hij heeft de (Amerikaanse) opleiding “Parkinson Wellness Recovery” (ook wel PWR! ) gedaan. Hierbij wordt in een aantal simpele oefeningen in de verschillende houdingen getraind tbv het optimaliseren van beperkingen die parkinson patiënten in het dagelijks leven ervaren .  Vaak is samenwerking nodig  met een andere paramedische discipline zoals ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog,. De testverslagen worden ter hand gesteld aan de behandeld neuroloog. Er wordt regelmatig getest. Zo kan het beloop van de ziekte worden waargenomen en kan zo nodig bijstelling van de behandeling worden ingezet. Schouderpatiënten worden behandeld naar hetgeen in het schoudernetwerk van Amsterdam is aangereikt.

Er wordt oa nauw samen gewerkt met de orthopedie van het van Weel Bethesda, diverse pijnpoli’s (oa Ikazia en Erasmus MC)  en neurologie van van Weel bethesda,  Spijkenisse medisch centrum, Erasmus  MC

 

Ilona Hilarius  (BIG 39914666604) heeft als specialisaties : fysiotherapie , geriatrische fysiotherapie, knie – en heup revalidatie,  parkinson – en claudicatio patiënten , medical taping

Ilona Hilarius studeerde af op 8 juli 2011.  Zij behandelt veel aan huis voor fysiotherapie bij ouderen. Zij heeft haar opleiding ” master in de geriatrische fysiotherapie ” afgerond. Ze heeft zich derhalve verdiept in het begeleiden van ouderen en hun specifieke behoeften en problematiek. Het accent in de maatschappij gaat steeds meer liggen op het langer zelfstandig functioneren van ouderen in hun  eigen omgeving. Dit heeft een heel eigen problematiek en begeleiding nodig . Tevens zal  de parkinson patiënt  regelmatig in zijn eigen omgeving moeten worden gezien om een goede en adequate therapie te kunnen in zetten..  Zij  doet  veel begeleiding en  revalidatie van knie- en heup operaties . Dit wordt gedaan  aan de hand van de protocollen zoals die ons zijn geleerd van uit de rapid-care procedure van het van Weel -Bethesda ziekenhuis. Ook heeft zij een eigen protocol ontwikkeld waardoor de revalidatie sneller en doelmatiger kan plaatsvinden.

 

Thijs Moll  (BIG 69924645704) heeft als specialisatie : algemene  fysiotherapie en het  trainen en bewust maken van goede en juiste  houding en beweging bij diverse problematiek., claudicatio intermittens patiënten (etalage benen) en motivational interviewing als ondersteuning van het behandelproces . Tevens heeft hij zich tijdens zijn opleiding tot fysiotherapeut  verdiept in duizeligheid en daarover een scriptie geschreven.  Myofasciale behandelingen en manuele triggerpoint behandeling hebben ook zijn zijn interesse . Hij gebruikt ook  medical taping als ondersteuning van de therapie. Sinds 2020 doet hij de master  opleiding voor   Manuele Therapie.

 

Evianne Gabeler  (BIG 69917804404) heeft als specialisatie : handtherapie

Evianne heeft zich gespecialiseerd in alle aspecten van de dysfunctie van de hand en vingers.  Zij heeft inmiddels een eigen praktijk in Schiedam, maar  kan door ons worden geconsulteerd en om advies worden gevraagd.  Zij is niet meer werkzaam op de Vrouwenhoflaan.

 

Vera Jongejan-de Groot (BIG zie webside Fyzzix fysiotherapie, Brielle) is een  therapeut die niet onder praktijk Tjaberings werkzaam is maar wel op de Vrouwenhoflaan .

Vera heeft als specialisatie Orthopedische Manuele Therapie , een specialistische vorm van manuele therapie.