Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Specialisaties

In Fysio Vrouwenhoflaan zijn onder Praktijk Tjaberings de volgende fysiotherapeuten werkzaam :

 

Gijs Tjaberings (BIG 29035198504) heeft  specialisaties   fysiotherapie, manuele therapie, parkinsonNet, claudicationet, viscerale therapie, cranio-sacrale therapie (alleen fysieke deel), MS zorg nederland,  Fysiotherapie in de wijk , biofeedback i/o

Gijs Tjaberings  voltooide fysiotherapie in 1983, daarna  diverse opleidingen manuele therapie, pijncursussen, medische trainingstherapie,  viscerale therapie, medical taping,  cranio-sacraal therapie. Momenteel volgt hij een opleiding Biofeedback. (zie onder). Tevens is hij geschoold in begeleiding van Parkinson patiënten,  claudicatio patiënten en MS patiënten,  participeert in de desbetreffende netwerken. Hij werkt sinds 1987 in de particuliere praktijk en werkt samen met veel andere disciplines (oa huisarts, neuroloog (mn parkinson) , pijnpoli (mn Ikazia), logopedie, ergotherapie, diëtist, buurtzorg, en gespecialiseerde fysiotherapeuten die een specialisatie hebben die niet in de Vrouwenhoflaan gegeven wordt (oa oedeem therapie, kinder fysiotherapie en dry needling)

 

Pijnproblematiek die langer dan 3 maanden aanwezig is, waar ook in het lichaam, blijft een voor hem uitdaging en drijfveer dit op diverse manieren te (be) studeren. Door de mens als een geheel  te zien kan er vaak een verband gelegd worden tussen  een pijnlijke plek of een bewegingsstoornis en de  bron van het probleem . Om deze zienswijze  te ondersteunen heeft hij  diverse methoden ter beschikking .  Elk  patiëntencontact zal  bestaan uit een  combinatie van  onderzoek  en  een op dat moment passende behandeling .  De  manuele therapie is ook een totaal behandeling  waarbij  de bewegingsfunctie van de gewrichten wordt geoptimaliseerd om hierdoor een zo goed mogelijke basis te krijgen voor bewegen en het doen van ondersteunende oefeningen, zelfs bij artrose.   Dystrofie (CRPS), zenuwletsels,  hoofdpijn, chronische rugklachten, schouderklachten, liesklachten zijn voorbeelden van aandacht. Ook blijken veel rug- en nekklachten een uitingsvorm van stress te zijn. Bij biofeedback wordt een zogenaamd stress profiel bepaald. Aan de hand van metingen van ademhaling, hartfrequentie, huidtemperatuur, huidgeleiding en spierspanning is het mogelijk per patiënt te bepalen op welk item het lichaam de (mogelijk) aanwezige stress uit, en geeft dit ook aangrijpingspunten om doelgericht te gaan trainen voor stress reductie en verwerven van controle.  Fascia zijn lichaamsvliezen die  steeds meer een aangrijpingspunt zijn voor behandeling. Medical taping, viscerale therapie en fisiocissione (losmaken van fascie met bepaalde gereedschappen) zijn voorbeelden van behandelvormen in deze. Parkinson (en MS patiënten ) worden getest en geoefend op hun beperkingen die in het dagelijks leven optreden. Vaak is samenwerking nodig  met een andere paramedische discipline zoals ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog,. De testverslagen worden ter hand gesteld aan de behandeld neuroloog. Er wordt regelmatig getest. Zo kan het beloop van de ziekte worden waargenomen en kan zo nodig bijstelling van de behandeling worden ingezet. Schouderpatiënten worden behandeld naar het geen in het schoudernetwerk van Amsterdam is aangereikt. Er wordt oa nauw samen gewerkt met de orthopedie van het van Weel Bethesda.

 

 

Ilona Hilarius  (BIG 39914666604) heeft als specialisaties : fysiotherapie , geriatrische fysiotherapie, knie – en heup revalidatie,  parkinson – en claudicatio patiënten , medical taping

Ilona Hilarius studeerde af op 8 juli 2011.  Zij behandelt veel aan huis voor fysiotherapie bij ouderen. Zij studeert dit jaar af als master in de geriatrische fysiotherapie en heeft zich derhalve verdiept in het begeleiden van ouderen en hun specifieke behoeften en problematiek. Het accent in de maatschappij gaat steeds meer liggen op het langer zelfstandig functioneren van ouderen in hun  eigen omgeving. Dit heeft een heel eigen problematiek en begeleiding nodig . Tevens zal  de parkinson patiënt  regelmatig in zijn eigen omgeving moeten worden gezien om een goede en adequate therapie te kunnen in zetten..   Tevens doet zij veel begeleiding en  revalidatie van knie- en heup operaties . Zij  doet dit aan de hand van de protocollen zoals ons zijn geleerd van uit de rapid-care procedure van het van weel -Bethesda ziekenhuis. Ook heeft zij een eigen protocol ontwikkeld waardoor de revalidatie sneller en doelmatiger kan plaatsvinden

 

 

Thijs Moll  (BIG 69924645704)heeft als specialisatie : algemene  fysiotherapie en het  trainen en bewust maken van goede en juiste  houding en beweging bij diverse problematiek., claudicatio intermittens patiënten (etalage benen) . Tevens heeft hij tijdens zijn opleiding tot fysiotherapeut zich verdiept in duizeligheid (BPPD= Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid) en daarover een scriptie geschreven.  (myofasciale)  bindweefel behandelingen en manuele triggerpoint behandeling hebben ook zijn zijn interesse . Hij gebruikt ook  medical taping als ondersteuning van de therapie

 

Evianne Gabeler  (BIG 69917804404) heeft als specialisatie : handtherapie , claudicatio  patiënten

Evianne heeft zich gespecialiseerd in alle aspecten van de dysfunctie van de hand en vingers. Door het geven van adviezen, maken van ondersteuning en geven van specifieke training kan zij de handfunctie optimaliseren zodat deze weer beter bruikbaar wordt in de ADL (alle daagse levensverrichtingen).  tevens is zij geschoold in het begeleiden van claudicatio patiënten .

 

Vera Jongejan-de Groot (BIG zie webside Fyzzix fysiotherapie, Brielle) is een  therapeut die niet onder praktijk Tjaberings werkzaam is maar wel op de Vrouwenhoflaan .

Vera  heeft als specialisatie Orthopedische Manuele Therapie , een specialistische vorm van manuele therapie.