Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

fysiotherapie

manuele therapie

medische trainingstherapie

deelnemer aan het Parkinsonnet

deelnemer aan het Claudicationet

Cranio-Sacraal therapie i/o

Fysiotherapie in de geriatrie i/o

medical taping