Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Mededelingen

  1. Wij werken met een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars. Het is een fysiotherapeutisch patiëntendossier wat alleen in een fysiotherapie-praktijk wordt gebruikt. Er is geen uitwisseling met andere praktijken. Aan het begin van het jaar, en aan het begin van elke behandelserie zal in aanwezig-heid van de patiënt dit dossier moeten worden ingevuld en tijdens een behandelserie moeten worden bijgehouden.Hierop worden wij gecontroleerd. Wij zullen er alles aan doen dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen.
  2. Ook (moeten) wij vragen naar een geldig e-mailadres. Hierop wordt u mogelijk een vragenlijst toegezonden door de zorgverzekeraar voor een patiënt tevredenheids-onderzoek. Heeft u zelf geen internet, geef dan een e-mailadres op van familie/kenissen waarop u de vragen kan beantwoorden (optioneel)
  3. Alle aandoeningen die gediagnosticeerd zijn met reuma en reuma-achtigen (bv M. Bechterew, M. Scheuermann, Sjögren enz) en osteoporose (ook die met wervelfractuur) zijn door de politiek van de chronische lijst afgehaald. Deze aandoeningen vallen gewoon weer onder de aanvullende verzekering en niet meer onder de basisverzekering.
  4. Bij het starten van een nieuwe serie fysiotherapie met chronische indicatie zullen (op last van de politiek) de eerste 20 behandelingen komen te vallen onder de aanvullende verzekering.  Alle niet-chronische series starten in het nieuwe jaar opnieuw. Series (chronisch als niet chronisch) zijn voortaan maximaal een jaar geldig. Daarna moet u een nieuwe verwijzing halen bij de arts.
  5. Indien blijkt dat de aanvullende verzekering niet toereikend is, moeten wij de behandellingen die niet vergoed worden de patiënt zelf in rekening brengen. Wij verwijzen hierbij naar onze betalingsvoorwaarden.
  6. Wij vinden het ook een plicht van de patiënt zelf zich voldoende te verzekeren. CONTROLEER ALTIJD OF DE AANVULLENDE VERZEKERING TOEREIKEND IS. KIJK UW POLIS NA om problemen achteraf te voorkomen. U kunt altijd een uitdraai krijgen van de verichtte behandelingen en de kosten. U kunt ook aan de fysiotherapeut vragen hoeveel behandelingenin uw aanvullnede verzekering zijn afgesproken. Dit budget is voor ALLE paramedische behandelingen. Twee paramedische behandelingen op een dag worden  niet vergoed. Let daar op aub.
  7. Oefenen/trainen ten behoeve van conditie komt NIET in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
  8. Wij moeten (van de zorgverzekeraars) er naar streven ons behandeldoel met zo min mogelijk behandelingen te bereiken. Hierbij worden wij vergeleken met andere praktijken in de buurt.
  9. Bij vragen kunt u altijd bij ons terecht. We zullen ze naar vermogen proberen te beantwoorden
  10. Op het tevredenheidsonderzoek scoort onze praktijk altijd tussen 8 en 9. Er daar zijn we trots op.

Gijs Tjaberings Ilona Hilarius Vera Jongejan Thijs Moll Evianne Gabeler