Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

AVG proof corresponderen

Sinds kort zijn wij, naast “mijnzorgapp” ook aangesloten bij “zorgdomein”. Dit is een speciaal programma dat AVG proof  op internet  schriftelijk  overleg tussen zorgverleners onderling mogelijk maakt (bijvoorbeeld een arts wil overleg over een patiënt met ons en dat kan nu middels zorgdomein)