Welkom op de site van fysiotherapiepraktijk Vrouwenhoflaan. Op deze site vindt u algemene informatie over de praktijk, specialisaties en kunt u terecht voor het  telefoonnummer om een afspraak te maken. Tevens kunt u ook een mail bericht versturen. Voor vragen hebben wij het liefst dat u het mail adres gebruikt. Dit tvv storen in de behandeling. Bij de eerste behandeling vragen wij u uw zorgpas en een geldig legitimatie bewijs mee te nemenm en eventueel een verwijzing van een arts. In de meeste gevallen is dat niet nodig