Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Opschalen Fysiotherapie per 7 mei 2020 : stappenplan en huishoudelijk regelement

U kunt per 7 mei weer gewoon een afspraak maken met onze praktijk. 

We doorlopen daarbij een STAPPENPLAN

 1. Bij aanmelding wordt eerst bepaald of een effectief consult ‘op afstand’ (dus per telefoon/video bellen)  mogelijk is, is dat zo dan wordt uw hulpvraag telefonisch en/of via video bellen behandeld.. Is dat niet effectief dan wordt eerst de volgende triage doorlopen alvorens er wordt overgegaan tot een fysieke intake:
 2. Bij de intake en bij elk volgend consult wordt de  volgende triage doorlopen en het volgende gevraagd : 1. heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (>38 graden C) 2. Heeft u in de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen (1)  gehad ? 3. heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten ? 3. is er bij u zelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld ?
 3. indien ja dan valt u in categorie rood . U heeft geen toegang tot de praktijk. Het consult wordt uitgesteld, of via videobellen gedaan . Ook wordt er geen “aan huis” bezoek gedaan tenzij er een risico is op irreversibele achteruitgang. Er is dan sprake van Spoedzorg en kan er  voor gekozen worden toch te behandelen maar dan alleen in de thuissituatie met mondkap, handschoenen, schort en spatbril. Een en ander is aan de therapeut te beslissen wel of niet te behandelen .
 4. Indien nee dan valt u in categorie groen EN KAN ER GEWOON WORDEN BEHANDELD zowel in de praktijk als “aan huis”.  Er  mag worden behandeld zonder mondkap, handschoenen, en schort.  Mensen die vallen in de “kwetsbare groep” (2)  worden  behandeld  met bescherming.

ad 1 mogelijke COVID symptomen zijn : –  neusverkoudheid, hoesten, kuchen, niezen – loopneus – keelpijn – verhoging (tot 38 graden ) of koorts (> 38 graden) – moeheid – hoofdpijn-            oogontsteking –  je ziek voelen en/of diarree

ad 2 mensen met verhoogde kans op infectie : – personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (gezins) contacten van een bewezen patiënt – personen > 18 jaar met verstandelijke handicap- personen woonachtig in een verpleeghuis –

mensen met  kans op een ernstig beloop COVID : – mensen > 70 jaar – mensen met chronische afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen – mensen met  chronische hartaandoeningen – diabetes mellitus – ernstige nieraandoeningen die leiden tot niertransplantatie of dialyse – verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunaandoeningen of door aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen , chemotherapie en bestraling – onbehandelde HIV infectie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  patiënten

 1. Er wordt alleen behandeld op afspraak
 2. Patiënten komen maximaal 5 min voor de afgesproken tijd binnen
 3. de Patiënt mag in beginsel niet worden vergezeld door een partner
 4. de Patiënt neemt elk consult een badlaken en een gasten handdoek mee. Er zijn nl geen bankhoezen meer aanwezig op de behandelbanken ivm hygiëne
 5. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 1.5 m afstand, dus 1 patiënt in de wachtkamer, 1 patiënt om de hoek in oefenruimte
 6. Zijn de zitplaatsen bezet, wacht dan even buiten
 7. de Patiënt wast eerst zijn handen of reinigt deze met aanwezige gel alvorens de praktijk te betreden
 8. In de behandelruimte zijn alleen de therapeut en de patiënt aanwezig ,ook hier wordt zoveel mogelijk de 1.5 m regel toegepast.
 9. Na afloop van de behandeling verlaat  de Patiënt zo snel mogelijk het pand
 10. Na gebruik van het toilet, graag deze met de aanwezige schoonmaakdoekjes schoonmaken