Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Openstelling Praktijk Vrouwenhoflaan per 28 april

Per dinsdag 28 april kunnen de fysio praktijken onder voorwaarden weer opschalen.
Dit kan alleen maar door toepassing van  de 1.5  meter richtlijn van de overheid, en de richtlijnen zoals voorgeschreven van het RIVM.
Maar : We mogen weer patiëntenzorg leveren : preventief, diagnostisch en curatief.

De volgende gedragsregels zijn bij ons van toepassing:

Cliënten

 • Naleving van de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM. Deze zijn na te lezen op een poster in de hal en in de wachtkamer en mogen langzamerhand als bekend te worden verondersteld.
 • Cliënten reinigen hun handen bij binnenkomst met alcohol gel pads in de hal.
 • Iedereen hanteert de  1.5 meter afstandsregel  t.o.v alle aanwezigen in de praktijk. Dat betekent dat er 1 cliënt achter in de wachtkamer kan plaatsnemen (dus niet naast de wc) , de andere cliënt neemt plaats op een  stoel aan het begin van de oefenruimte. Zo kan iedereen elkaar passeren, rekening houdend met de 1.5 meter
 • Cliënten komen ALLEEN. Er wordt gevraagd aan vervoerders buiten te wachten. Kinderen mogen 1 ouder meenemen. Chronische patiënten mogen 1 familielid meenemen. Deze gaat met de cliënt mee de behandelruimte in (en houdt ook daar 1.5 meter afstand in acht)
 • Houdt ook buiten de praktijk  rekening met de 1.5 meter richtlijn.
 • Social talk graag buiten (en ook op 1.5 meter)
 • Cliënten komen maximaal 5 minuten voor de behandeling binnen en gaan na de behandeling ook meteen weer weg.
 • Als iemand aan het begin van de oefenruimte zit te wachten en er moet geoefend worden in de oefenruimte, dan wordt er geoefend met de scheidingswand dicht.
 • Er wordt aan de cliënten gevraagd zelf een badlaken mee te nemen en voor het hoofd een gastendoekje . Neem deze na de behandeling ook weer mee .
 • Mensen die een afspraak willen maken, postbezorging, etc dienen eerst aan te bellen in de hal.
 • In principe is een verwijzing van de arts voor de fysiotherapie niet nodig
 • In de wachtkamer liggen geen kranten of tijdschriften ivm hygiëne. We proberen de wachttijd zo min mogelijk te laten oplopen. Als u wacht, blijf dan zitten, u wordt vanzelf opgehaald.

Therapeuten

 • Er wordt behandeld met Persoonlijke Beschermingsmaatregelen (PBM) : bril, handschoenen, mondkap en schort (of speciale werkkleding)
 • behandelbank, apparatuur, en verder alles wat de cliënt heeft aangeraakt wordt na iedere behandeling schoongemaakt
 • De behandeltijd is 30 minuten inclusief reinigen
 • Er wordt zoveel mogelijk achter de cliënt behandeld en/of er kan worden gevraagd aan de cliënt het hoofd af te wenden zodat therapeut en cliënt niet in elkaars ademtocht staan.
 • In de fitness ruimte is er maar ruimte voor 1 cliënt tegelijk (evt met therapeut) omdat bewezen is dat bij fysieke inspanning de lengte van de ademtocht langer is dan 1.5 meter.
 • Deurkrukken, tafels, stoelen, toetsenborden etc. worden regelmatig gereinigd
 • Aan het eind van de dag wordt nogmaals alles gereinigd

Behandeling protocol

 • Groep A : personen zonder Covid-19 klachten en die niet aan de onderstaande kenmerken voldoen kunnen zowel fysiek als digitaal (e-consult, consult bellen)  behandeld worden.
 • Groep B : personen zonder symptomen passend bij Covid-19, maar een verhoogde kans hebben op een ernstig beloop van Covid -19  (zie voor indeling elders op deze site ) worden bij  voorkeur digitaal behandeld, maar indien dit niet mogelijk is mag dit fysiek.
  Voor deze groep geldt dat maatwerk essentieel is en mogelijk moet zijn.
 • Groep C : Personen met symptomen passend bij Covid-19 of bewezen Covid-19 of gezinsleden met symptomen passend bij Covid-19 , of personen in thuisisolatie UITSLUITEND digitaal  (via e-consult intake, onderzoek, behandeling) GEEN BEZOEK AAN DE PRAKTIJK
 • Groep D : Personen met doorgemaakte Covid-19 die daarvoor fysiotherapeutische behandeling nodig hebben.
  Hiervoor is een protocol “fysiotherapeutische revalidatie na doorgemaakte Covid-19 in ontwikkeling ” (REACH netwerk).

PBM

Het RIVM schrijft voor dat het gebruik van PBM bij cliënten die geen (verdenking op) Covid-19 hebben,  niet nodig is en dus kunnen cliënten uit groep A volgens de RIVM richtlijnen fysiek zonder PBM worden behandeld.
Zolang niet duidelijk is of iemand die geen symptomen heeft van Covid-19, ook geen drager kan zijn, kiezen we ervoor altijd met PBM te behandelen.
Dit ter bescherming van zowel de cliënt als de therapeut.

Heeft u vragen over dit beleid of over andere zaken, schroom niet ons te bellen (0181-413749 of 0651814734) of te mailen (gb.tjaberings@xs4all.nl) of  per SMS (0651814734)