Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

No Show

Helaas worden wij in steeds grotere mate geconfronteerd met patiënten die niet 24 uur of  eerder  de geplande afspraak afbellen of afmelden

De redenen van annulering zijn erg uiteenlopend .

Wij hebben nu moeten besluiten  dat als u binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak afzegt, deze ten alle tijden  aan u wordt doorberekend, tenzij er sprake is van een ernstige calamiteit of tenzij de afgemelde tijd in de agenda nog kon worden opgevuld door een andere afspraak gemaakt door derden. Een en ander is in overeenstemming met het regelement zoals door onze branche organisatie is opgesteld.

 

Dus  bijvoorbeeld  het niet kunnen nakomen van de afspraak door oa plotselinge verschuivingen van het rooster op het werk , uitgelopen werkzaamheden en andere werk-gerelateerde  redenen worden  gewoon aan de patiënt gefactureerd ten bedrage van 30 euro per keer.

Als u per mail annuleert, dan wordt de datum en tijd waarop de mail hier in de mailbox verschijnt leidend. Zo ook het afmelden per ingesproken boodschap op de voice-mail.

opgesteld  namens het hele team van fysio Vrouwenhoflaan , Fyzzix fysiotherapie en fysio Vierpolders