Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

CORONA MAATREGELEN 24 maart 2020

Dit bericht is een samenvatting van de maatregelen en adviezen die de rijksoverheid, het RIVM, en 3 branche organisaties fysiotherapie de afgelopen 24 uur   hebben gegeven:

Men heeft ontdekt dat het corona virus zich ook kan bevinden bij mensen zonder klachten, daarom heeft men de regels verder aangescherpt :

 1. In principe worden alle behandelingen fysiotherapie uitgesteld tot na 6 april. Nieuwe patiënten maar ook “lopende “patiënten worden bij aanmelding of middels een telefonisch onderhoud gescreend aan de hand van de hulpvraag of de behandeling kan worden uitgesteld.
 2. er kan wel behandeld worden (consult, advies, doornemen van oefeningen ) middels beeldbellen, whats app bellen of per telefoon
 3. er kan wel behandeld worden met in acht neming van de regels van de RIVM en Rijksoverheid : geen fysiek contact, en op minimaal 1 1/2 meter afstand tussen behandelaar en patiënt
 4. Er wordt gekeken of uitstel van de behandeling leidt tot een “irreversibele achteruitgang”.  Als daar kans op is dan: zie 5
 5. bij 4 : treedt de triage van het RIVM in:
 6. 1. 1-patiënt hoort tot de groep kwetsbare mensen : alle mensen > 18 jaar met  afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en de longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen, verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan transplantatie, hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweer stoornissen, bij chemotherapie en /of bestralingen bij kanker, HIV – Personen > 18 met verstandelijke handicap  die in een instelling of verpleeghuis wonen,
  2. patiënt heeft een van de volgende verschijnselen : neusverkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 gr) koorts (>38 gr = arts waarschuwen) kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen. diarree
  3. en nu ook patiënten zonder deze klachten horen in deze triage omdat ook gezonde mensen het corona virus bij zich kunnen dragen
 7. en dus geldt voor categorie 3 voor de behandeling : handelen als of ze bij de risico groep horen, en dus naar 2 en 3
 8. moet er face- to -face worden behandeld dan treden de voorschriften van het RIVM in werking als zijnde de behandeling van een corona patiënt. dat wil zeggen er moet behandeld worden met minimaal een mondkapje  en handschoenen. En het moment van contact dient zo kort mogelijk te zijn
 9. Patiënten in categorie 5.2 worden door ons niet gezien en naar huis gestuurd (of naar de arts)
 10. Dit alles betekent dat we (ook door een groot gebrek aan noodzakelijke hygiënische hulpmiddelen) alleen de ernstigste patiënten  zeer kort face-to face kunnen behandelen met de verplichte beschermingsmaatregelen